Privacyverklaring

Privacyverklaring Memories by Jacqueline
Dit is de privacyverklaring van Memories by Jacqueline. Memories by Jacqueline bestaat uit één persoon: Jacqueline Daling.  Memories by Jacqueline respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Memories by Jacqueline is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door haar worden verzameld. Omdat  Memories by Jacqueline haar policy eenzijdig kan wijzigen, adviseer ik deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Bij vragen of klachten kun je altijd terecht bij mij, stuur een bericht via een e-mail: [email protected] 

 

Contactgegevens
* https://memoriesbyjacqueline.nl
* e-mail: [email protected] 

* +31 6 81892636
* KvK; 91448980
* BTW; NL004893755B98

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Memories by Jacqueline verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Memories by Jacqueline verwerkt
Memories by Jacqueline heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected] dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die ik verwerk
 Memories by Jacqueline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen
  •  Memories by Jacqueline verwerkt ook persoonsgegevens indien ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde Besluitvorming
Memories by Jacqueline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang Memories by Jacqueline persoonsgegevens bewaart
Memories by Jacqueline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactgegevens: 
Memories by Jacqueline bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum:
7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s:  Memories by Jacqueline bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Memories by Jacqueline je foto’s bewaart, kun je deze bij haar opvragen. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op mijn eigen website: www.memoriesbyjacqueline.nl en mijn eigen social mediakanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn) en platforms waar ik me bij heb aangesloten voor promo doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Memories by Jacqueline verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies die Memories by Jacqueline gebruikt
Memories by Jacqueline gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Memories by Jacqueline 

 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Memories by Jacqueline hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Memories by Jacqueline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van/over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen naar: [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Memories by Jacqueline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe Memories by Jacqueline persoonsgegevens beveiligt
Memories by Jacqueline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: [email protected]